Sửa lổi không thể chọn được tệp tờ khai khi kê khai thuế qua mạng

Khi sử dụng chữ ký số để kê khai thuế qua mạng , nếu máy tính của bạn bị hư , hoặc cài lại máy tính , bạn thường gặp lổi không thế chọn tệp tờ khai khi kê khai thuế qua mạng , vào nộp tờ khai nhưng nút chọn tệp tờ khai không xanh để bạn chọn tệp

Cách xử lý như sau:

Trước tiên bạn phải chắc là bạn đang xài trình duyệt internet explorer (IE) để kê khai thuế

- Bước 1 : bạn kiểm tra máy bạn đã cài Java hay chưa

  • Hotline mua hàng

    ĐT : 0904 777 439

  • Hỗ trợ kỹ thuật

    ĐT : 1900 62 76